Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/patricwa/public_html/wp-content/plugins/kadence-importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Miljøer for læring (2021) V5(1)

Da campus stengte – 5 fortellinger fra lockdown

Prosjektet tar utgangspunkt i fem fiktive personer tilknyttet forskjellige læringsmiljø på NTNU i Trondheim som har forskjellige erfaringer og meninger om endringene som førte til en mer digitalisert undervisning etter at campus stengte ned i mars 2020. Basert på refleksjoner rundt disse fem personer er det laget en digital læringsplakat som har som mål å hjelpe lærere og studenter.

Gunn-Berith Berg, Ole Jakob Berg Bratting, Mette Victoria Elvsveen, Naomi Ishoel Frelsøy & Rickard André Lidstrøm

Pedpod

En podkast som undersøke hva som må til for at man skal lykkes med digital undervisning. Over fem episoder snakker og diskuterer vi med studenter og undervisere om digital undervisning det siste året. Vi utforsker både fordeler og ulemper og hvordan vi har opplevd det siste året på mange forskjellige måter.

Ragnhild Aarvaag Jensen, Karen Hess Johnsen, Mats Kjerstadmo, Hanna Waage Hjelmeland & Ole-Magnus Høibak

Eksperter i pod – En digital studiehverdag

Podkast-serien består av fire episoder og belyser hvordan digital undervisning har påvirket studenters læring, samarbeid og motivasjon, og hvordan denne informasjonen kan brukes til å forbedre fremtidens læringsmiljøer. I episodene tar vi en prat med både en student og en foreleser for å få et dybdeblikk på temaet, samt bygger på innsikter fra en spørreundersøkelse og litteratur på temaet. Målet er å bidra med forskjellige perspektiv og synspunkt for fremtidig undervisning, som utvilsomt vil inkludere en eller annen form for digitale løsninger.

Anniken Lange, Sander Bjerklund Lindberg, Marie Lindgaard Løvstad, Samuel Nathan Willem Voorwalt, Camilla Vikingsen & Britta Rachel Solveig Benz

Karakterer på Prøve

Denne podkasten reflektere over hvordan karakterer påvirker skolesystemet og universitet. Den drøfte både påvirkningene med eller uten hensikt og invitere gjester for å drøfte forkjelliga problemstillinger. Målet er at drøftinger i podkasten skal oppmuntre og bidra til kritisk tenking om karaktersystemet.

Benjamin Welfler, Malin Kristin Vassdal Westgaard, Elise Aas Ersdal, Emil August Hovd Olaisen, Mia Berg Olsen & Markus Moen Holdbrekken 

Viktigheten av identitetsarealer i studentenes hverdag

I denne brosjyren fokuserer vi på rom og steder for læring som hjelper studentene til å utvikle sine faglige identiteter. Basert på eksisterende litteratur og spørreskjema resultatene av en studentundersøkelsen utforsker og diskuterer vi hvordan studenter fra forskjellige studieprogrammer og på forskjellige campuser ved NTNU Trondheim opplever steder for faglig identitet og tilhørighet.

Anna Killi, Nils-Christian Nilsen, Andrea Hovland Dalseg, Fattir Ahmed Chaudhary, Aurora Lucie Henriksen & Vilde Ivana Åsheim

css.php