Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/patricwa/public_html/wp-content/plugins/kadence-importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Da campus stengte – 5 fortellinger fra lockdown

Gunn-Berith Berg, Ole Jakob Berg Bratting, Mette Victoria Elvsveen, Naomi Ishoel Frelsøy & Rickard André Lidstrøm

Dette prosjektet forsøker ved bruk av fem ulike caser å vise ulike perspektiver og opplevelser knyttet til digital undervisning. Casene viser hvordan forskjellige studiesituasjoner, personligheter og erfaringer påvirker studenters studiesituasjon. På bakgrunn av ulik teori og forskning forsøker vi ved bruk av disse casene å presentere ulike opplevelser av digital undervisning, både positive og negative. I dette prosjektet forsøker vi å belyse hvordan det ikke finnes en felles fasit for hva som oppleves som et godt læringsmiljø. Gjennom refleksjon av casene kommer vi fram til hvordan noen generelle faktorer kan være nyttige å reflektere over ved digital undervisning. Disse faktorene er presentert i form av en digital læringsplakat. Denne plakaten kan ha betydning for det digitale læringsmiljøet ved å formidle disse faktorene med mål om å skape et inkluderende og variert læringsmiljø. Digital undervisning kan antas å tas i bruk i større grad i fremtiden etter erfaringer gjort det siste året, og formålet med plakaten er derfor å bidra til å skape et bedre læringsmiljø ved digital undervisning i fremtiden.

Gaute ser på klokka. 20 minutter igjen. Han ser rundt seg på hybelen, alt er klart. Uansett er det for sent å forberede seg noe mer nå. Eksamen får bare gå som den går. Han ser på klokka igjen. 17 minutter. Plutselig lyser mobilen opp. Det er Håkon fra studiet som spør om de skal samarbeide på eksamen. Gaute vet at andre sitter sammen på skolen og skal ta eksamen. Det er vel ikke som om lærerne merker noe uansett. Etter å ha tenkt noen sekunder skriver han et svar til Håkon og trykker send.

Da campus stengte – 5 fortellinger fra lockdown
css.php