Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/patricwa/public_html/wp-content/plugins/kadence-importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Pedpod

Ragnhild Aarvaag Jensen, Karen Hess Johnsen, Mats Kjerstadmo, Hanna Waage Hjelmeland & Ole-Magnus Høibak

Koronapandemien har tvunget universiteter og høyskoler til å digitalisere undervisningen sin på rekordtid, med varierende resultat. For enkelte studenter har den digitale undervisningen bydd på fleksibilitet og større frihet. For andre har den ført til redusert motivasjon og læringsutbytte. Digitalisering i høyere utdanning har lenge vært aktuelt, men koronasituasjonen later til å ha akselerert planene. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim forteller at regjeringen våren 2021 vil legge fram en ambisiøs strategi for digitalisering i høyere utdanning. I arbeidet med en slik omlegging tror vi at PedPod kan være et viktig bidrag. I dette prosjektet har vi undersøkt hva som har påvirket utfallet av denne sjokkovergangen til digital undervisning, både for forelesere og studenter.

Viktige faktorer vi mener bidrar til at denne overgangen blir god er:
  • At foreleserne får tilstrekkelig med tid til å legge om strukturen på faget.
  • At foreleserne har kompetanse og en innstilling som gjør det mulig å holde en engasjerende digital undervisning.
  • At undervisningsformen er egnet for å gjøres digitalt.
  • At studentene også får tid til å bli kjent med nye verktøy. En tilvenningsperiode er av betydning.
  • At studentene føler på en tilhørighet til institusjonen og har et miljø hvor de engasjeres til å studere. Spesielt ferske studenter bør ha insentiver for å møte opp fysisk på campus.

Prosjektet PedPod setter lyd på viktige temaer som samfunnet bør evaluere før vi beveger oss inn i en mer digital hverdag. Vi håper at resultatene våre kan bidra til en konstruktiv debatt i en slik overgang.

Abonner på PedPod via RSS-lenke eller lytte på episodene nedenfor

Episode 1

I episode 1 introduseres prosjekt, tema og problemstilling, samt alle gruppens medlemmer. Det gjøres også rede for begreper som vi vil bruke videre, samt bakgrunnen for at vi har valgt den aktuelle problemstillingen. Problemstillingen går ut på å finne ut av hvilke faktorer som gjør at digital undervisning lykkes, og hvordan vi kan ta med oss erfaringene vi har gjort oss under koronapandemien inn mot framtidens læringsmiljøer. Gjennom intervjuer med personer som har forskjellige erfaringer fra den raske overgangen til digital undervisning vil vi i denne podkasten forsøke å skape et nyansert øyeblikksbilde av situasjonen. Fordi vi alle er studenter med egne erfaringer fra den digitale hverdagen, anså vi det som relevant for prosjektet å dele disse i første episode. Vi legger også fram tanker, forventninger og eventuelle hypoteser vi hadde i forkant av prosjektet.

Bakgrunnsreferanser

Tetlie, L. A. (2021, 08. februar) Høstens timeplaner vil preges av pandemi, Under Dusken. Hentet fra: https://underdusken.no/digital-undervisning-korona-ntnu/hostens- timeplaner-vil-preges-av-pandemi/286233

Torgersen, H. (2021, 18. Januar) Fra stryk til A med digital undervisning. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/rogaland/studenter-gjor-det-bedre-med-digital-undervisning- 1.15322457

Episode 2

Episode 2 kommer i to deler hvor vi intervjuer to forelesere som befinner seg i hver sin ende av skalaen hva gjelder engasjement for og imot digital undervisning. Da NTNUs campus stengte ned på nytt i februar i år uttalte de seg begge i studentavisen Under Dusken og i kommentarfeltet på NTNUs internkanal Innsida om den digitale undervisningen.

I første del av denne episoden møter vi Ida-Marie Høyvik som er foreleser og førsteamanuensis ved institutt for kjemi. Hun har undervist siden 2014 og er trives generelt godt med å forelese. Den digitale undervisningen har derimot ikke blitt noen suksess for Ida- Marie. Hun savner spesielt interaksjonen med studentene og er ivrig etter å komme seg tilbake til den fysiske forelesningssalen.

I andre del møter vi universitetslektor og foreleser Viggo Gabriel Borg Pedersen ved institutt for maskinteknikk og produksjon på NTNU. Allerede før pandemien var han svært positiv til et digitalt alternativ til den fysiske undervisningen. Da alt ble digitalt satt han på både digitale ressurser og kompetanse som gjorde overgangen svært lite problematisk. Han har fått gode tilbakemeldinger fra studentene på hans alternative opplegg, og ønsker seg videre en hybridløsning mellom digitalt og fysisk oppmøte.

I denne episoden ønsker vi å finne ut av hva som har gjort at utfallet av den digitale undervisningen har blitt så ulikt for de to foreleserne. Når to forelesere som begge i utgangspunktet trives godt med å undervise ender opp med så forskjellige syn på en ny undervisningssituasjon, tenker vi at det er mye å lære og ta med oss inn i utformingen av en mer digitalisert hverdag. I forbindelse med del to av denne episoden har vi vurdert det slik at NTNUs administrasjon har tilsvarsrett. Episoden har blitt sendt til og evaluert av rektors kontor, men vi har ikke fått svar.

Bakgrunnsreferanser

Tetlie, L. A. (2021, 08. februar) Høstens timeplaner vil preges av pandemi, Under Dusken. Hentet fra: https://underdusken.no/digital-undervisning-korona-ntnu/hostens- timeplaner-vil-preges-av-pandemi/286233

Episode 3

Den offentlige debatten om digital undervisning har i mange tilfeller vært negativt ladet. Digital undervisning har ofte blitt diskutert i sammenheng med at studenter rapporterer om dårligere psykisk helse, og flere har predikert at denne kombinasjonen vil føre til at et økt antall studenter faller fra studiet. Selv om det er vanskelig å si noe om langtidskonsekvensene, viser foreløpige tall at denne effekten foreløpig ikke har gjort seg gjeldende. Enkelte steder har frafallet til og med gått ned.

I denne episoden snakker vi med Mina Edvardsen. Hun har tidligere gjort flere forsøk på høyere utdanning uten hell, blant annet på grunn av psykiske plager som depresjon og sosial angst. Da hun prøvde seg på et nytt studie under koronapandemien førte den digitale undervisningen til at hun endelig mestret studiehverdagen. Vi spør hva det var som gjorde at studiet ikke passet Mina tidligere, og hvilke elementer i den digitale undervisningen er det som fungerer så godt for henne. I tillegg lurer vi på om det negative fokuset rundt digital undervisning kan føre til at vi overser goder ved den – som at flere lettere kan inkluderes i høyere utdanning.

Bakgrunnsreferanser

Ask, A. O. (2020, 27. Mai) Korona-erfaringene skal åpne universitetene for alle, Aftenposten. Hentet fra: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/rAwb0m/nytt- forskningsprosjekt-skal-se-paa-hvordan-koronakrisen-har-endret-uni

Hellstrand, S. H. (2021, 28. Januar) Færre studenter har droppet ut – Mange fryktet at coronapandemien skulle føre til store frafall ved universiteter og høgskoler i Norge, men nye tall viser at det ikke har skjedd enda. VG. Hentet fra: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KqoXv/faerre-enn-ventet-droppet-ut-av- studiet-i-2020

Torgersen, H. (2021, 18. Januar) Fra stryk til A med digital undervisning. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/rogaland/studenter-gjor-det-bedre-med-digital-undervisning- 1.15322457

Episode 4

I introduksjonsepisoden nevner vi en hypotese om at den digitale undervisningen kan være lettere å takle for en etablert student enn en fersk student. Dette fordi en etablert student på høyere trinn allerede vil ha studierutiner på plass, samt et miljø rundt studiet.

I episode 4 møter vi Henriette Leistad og Lars Nord Holmer, som er studenter på henholdsvis første og femte året av utdanningene sine. I intervjuene forsøker vi å finne ut av i hvilken grad den digitale undervisningen har påvirket de to. Begge rapporterer om et dårligere utbytte av undervisningen, men det virker som at denne effekten ikke stammer fra det samme. Henriette forteller om mangel på tilhørighet til skolen og at hun ikke føler det er naturlig å dra på campus og studere. Lars på sin side sitter for det meste på skolen. Han forteller at han får mindre ut av forelesningene, men at han organiserer seg med medstudenter i kollokvier for å ta igjen det tapte.

I denne episoden får vi illustrert betydningen av omstendighetene rundt studiet for at undervisningen skal fungere. Henriette forteller at det ikke nødvendigvis er den digitale undervisningen i seg selv som utgjør problemet, men at hun blir tafatt av å ikke ha en gjeng på studiet som hun kan dra på skolen og sparre med. Lars savner muligheten til å kaste ball med foreleser, men ser samtidig mulighetene som den digitale undervisningen kan tilby.

Bakgrunnsreferanser

Tetlie, L. A. (2021, 08. februar) Høstens timeplaner vil preges av pandemi, Under Dusken. Hentet fra: https://underdusken.no/digital-undervisning-korona-ntnu/hostens- timeplaner-vil-preges-av-pandemi/286233

Torgersen, H. (2021, 18. Januar) Fra stryk til A med digital undervisning. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/rogaland/studenter-gjor-det-bedre-med-digital-undervisning- 1.15322457

Episode 5

I den avsluttende episoden samles Karen, Ole og Ragnhild i studio for å oppsummere og reflektere rundt det vi hørt i intervjuene. Her forsøker vi å samle elementer som vi har blitt fortalt om fra både forelesere og studenter med tanke på hvordan den digitale undervisningen har fungert. Samtidig vender vi blikket framover og reflekterer rundt hva vi bør ta med oss fra denne perioden inn i framtidens læringsmiljøer. Episoden deles inn i tre hovedtemaer som har vist seg å gå igjen i intervjuene vi har hatt:

  • Digital kommunikasjon
  • Deltakelse i læringsmiljøet
  • Digital undervisning uavhengig av pandemien – hva skyldes hva?

Følgelig avsluttes episoden med fem viktige spørsmål vi mener det blir viktig å stille oss selv i arbeidet med digital undervisning for framtidens læringsmiljøer.

Bakgrunnsreferanser

Dodson, L. S. (2021, 28. Februar). Ein forelesars tilståingar frå det virtuelle klasserommet. Under Dusken. Hentet fra: https://underdusken.no/foreleser-instagram-korona/ein- forelesars-tilstaingar-fra-det-virtuelle-klasserommet/287543

Eriksen, T. H. (2021, 18. Mars) Ekkos spørretime: Hva har pandemien gjort med oss? [Audio podkast]. NRK. https://open.spotify.com/episode/16Ezf6tBvkInu1ikoOnTQk?si=jXiFEiguQT2WRbFRp bCIxA

SiT (2020) Virussituasjon og studentenes behov – oppfølgingsstudie. Hentet fra: https://www.sit.no/sites/default/files/Sit%20-%20Covid-19-undersøkelse%20- %20Fullstendig%20rapport.pdf

css.php