Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/patricwa/public_html/wp-content/plugins/kadence-importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Eksperter i pod – En digital studiehverdag

Anniken Lange, Sander Bjerklund Lindberg, Marie Lindgaard Løvstad, Samuel Nathan Willem Voorwalt, Camilla Vikingsen & Britta Rachel Solveig Benz

Eksperter i pod – En podkast om digital undervisning, er en podkast med utgangspunkt i EiT- landsbyen, Fremtidens Læringsmiljø, hvor studentene Anniken, Britta, Camilla, Marie, Samuel og Sander diskuterer seg frem til hvordan digital undervisning på universitetet kan forbedres i fremtiden. Podkasten består av diskusjoner mellom oss, samt intervju av en ekstern student og en foreleser i psykologi ved NTNU. Vi trekker også inn perspektiver fra en spørreundersøkelse vi gjennomførte våren 2021, samt resultater fra Studiebarometeret 2020 av NOKUT og annen relevant litteratur. Blant temaene som diskuteres er bruk av kamera i forelesninger, relasjoner og kommunikasjon mellom studenter og forelesere, samt motivasjon og hvordan den påvirkes av digital undervisning. På vår ferd gjennom episodene prøver vi å finne ut hva som fungerer og ikke fungerer, og hvorfor. Med dette som utgangspunkt foreslår vi løsninger på hvordan digital undervisning kan forbedres i fremtiden.

Vi håper at både studenter og forelesere lytter til podkasten, og at den kan bidra med å skape en gjensidig forståelse for hva som trengs for å forbedre det nåværende læringsmiljøet og hvilke krav og muligheter fremtidens læringsmiljøer bringer med seg. Forhåpentligvis varer ikke koronarestriksjonene for alltid, men det kan være at den økte mengden digital undervisning er kommet for å bli og da trenger vi kunnskap om hvordan den kan bli bedre. Podkasten er spilt inn tre forskjellige steder, Podkast-boksen på Dragvoll, musikkstudio til institutt for musikk og digitalt over Discord. Denne podkasten bruker musikken “Relaxing saxophone” fra fresound bruker Deatlev (https://freesound.org/people/Deatlev/sounds/257413/) lisensiert under CCBY 3.0

Abonner på Eksperter i pod via RSS-lenke eller lytte på episodene nedenfor

Episode 1: Hva er digital undervisning?

Den dramatiske ankomsten av korona har tvunget undervisningen til å bli nesten utelukkende digital. Mye er nytt, mye er vanskelig og mye går galt. Hvordan oppleves digital undervisning egentlig? I denne episoden introduserer Anniken, Britta og Samuel temaet, digital undervisning, og hva dette betyr for oss som studenter.

Episode 2: Students perspektiv

Digital undervisning betyr lange og mange timer foran PC-en, men også nyttige opptak som kan sees på når det passer for deg. Anniken er god til å prate, det er Sander også. Og når de får med seg informatikkstudent Marius på laget, er det klart at alt ligger til rette for både en lang og god diskusjon rundt hva studenter egentlig tenker om digital undervisning, og hvordan den kan forbedres for fremtiden?

Episode 3: Foreleseres perspektiv

Psykologspesialist og foreleser Leif Edward Ottesen Kennair har mye å si om digitale forelesninger, som han egentlig ikke er så fan av. Han savner publikummet sitt, applaus og å ha kontakt med studentene. Hvordan føles det egentlig å undervise foran et hav av skjermer, og ser Leif noen positive effekter av den digitale hverdagen? Dette er noe av det Britta og Marie skal prøve å finne ut av i dag.

Episode 4: Fremtidens læringsmiljø: mer eller mindre digital?

Vi har gjennom de tre foregående episodene forsøkt å få et innblikk i studenters og forelesers tanker rundt digital undervisning. I denne episoden samles Anniken, Camilla og Samuel for å samle trådene og diskutere hvordan fremtidens digitale læringsmiljø kan utvikles til det bedre. Hva har de selv erfart, hva sier resultatene fra spørreundersøkelsen og hva tar vi med oss fra diskusjonene med Marius og Leif?

css.php