Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/patricwa/public_html/wp-content/plugins/kadence-importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Karakterer på Prøve

Benjamin Welfler, Malin Kristin Vassdal Westgaard, Elise Aas Ersdal, Emil August Hovd Olaisen, Mia Berg Olsen & Markus Moen Holdbrekken

Denne podkasten reflektere over hvordan karakterer påvirker skolesystemet og universitet. Den drøfte både påvirkningene med eller uten hensikt og invitere gjester for å drøfte forkjelliga problemstillinger. Målet er at drøftinger i podkasten skal oppmuntre og bidra til kritisk tenking om karaktersystemet.

Abonner på Karakterer på Prøve via RSS-lenke eller lytte på episodene nedenfor

Intro

I denne første episoden har vi en kort introduksjon av hvem vi er og hva vi skal snakke om i de kommende episodene.

Episode 1: Karakterers hensikt

Hvorfor karakterer? Hva er historien og formålet til karakterer? I denne episoden skal vi kikke nærmere innpå dette. Vi skal også intervjue Patric Wallin og høre hva han tenker om karakterer og dets effekter, samt høre om hans erfaringer av karakterer både som elev og lærer. Avslutningsvis skal vi prøve å spå fremtiden til karakterer slik vi ser det, basert på tanker vi har gjort oss opp i episoden.

Episode 2: Karakterer og læringsutbytte 

Hvor representativt er egentlig karakterer for elvenes læringsutbytte? Og hvilken påvirkning har karakterene for elevenes motivasjon? Det skal vi se nærmere på i denne episoden. Vi får besøk av lektor Hege Nicolaysen og adjunkt Eivind Sletner for å høre deres synspunkt på dette temaet. Det blir også diskutert erfaringer og syn på karaktersystemet vi har i Norge i dag.

Episode 3: Lærere og vurdering 

Karakterer har en påvirkning på elever, hva med lærere? Hva med skolesystemet? Dette spørsmålet skal utforskes i denne episoden. Det skal drøftes rundt hvordan en kan lage en vurdere en elev, og om dette presset vil påvirke hvordan en underviser. Vi skal se på forskjellen på karakter og vurdering, og hvor kompatible de er. Vi skal høre fra to lærere som både har to forskjellige jobber og perspektiver på å gi karakter. Til slutt skal vi undersøke faktorer som påvirker karakterer som er utenfor elevens kontroll.

Episode 4: Vurdering av estetiske fag

Har du noen gang lurt på hvorfor du fikk den karakteren du fikk? Har du lurt på hvordan karakterer settes? Kanskje spesielt i fag som ikke har tydelig to streker under svaret. For hvordan sette en karakterer i estetiske fag som musikk og kunst og håndverk? Og hvordan sette man karakter på fysiske ferdigheter, kreativt uttrykk og fantasi? Dette er alle begrepet som en kan finne i kompetansemålene til disse fagene som elevene blir vurdert etter.

Episode 5: Stress og Press 

Bidrar karakterpress til stress? I så fall, hvordan kan dette stresset påvirke oss? I denne episoden skal vi se nærmere på hvordan stress og press som følge av karakterer kan påvirke elever og studenter. Vi får besøk av Ellinor i fra NTNU-serien “Jævlig flink” som skal snakke om sin opplevelse rundt karakterpress. I tillegg skal Benjamin, Elise og Malin dele sine erfaringer rundt stress som følge av karakterer og mulige konsekvenser som kan oppstå på grunn av dette.

Episode 6: Juks og Kok

Hvorfor jukser studenter? Får karaktersystemet studenter til å jukse mer? I dag skal vi utforske hva som får studenter til å utføre akademisk uærlig oppførsel, om karakterer har en innvirkning på dette, og hvordan kan vi redusere juks? Med oss i dag har vi et intervju med matematikkprofessor ved NTNU Helge Holden, og et intervju av en tidligere student om hennes erfaring med juks i skolen.

Diskusjon og avslutning

Hele gjengen i Karakterer prøve samles for å drøfte en siste gang hvordan karakterer påvirker skolesystemet. Vi drøfter temaer som validiteten av selvrapportering, hva karakterer er, hvordan det påvirker samfunnet vårt som et sorteringssamfunn, læreplan, motivasjon, eksamen og hva fremtiden vil bringe.

css.php