Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/patricwa/public_html/wp-content/plugins/kadence-importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
Viktigheten av identitetsarealer i studentenes hverdag

Anna Killi, Nils-Christian Nilsen, Andrea Hovland Dalseg, Fattir Ahmed Chaudhary, Aurora Lucie Henriksen & Vilde Ivana Åsheim

I denne brosjyren fokuserer vi på rom og steder for læring som hjelper studentene til å utvikle sine faglige identiteter. Basert på eksisterende litteratur og spørreskjema resultatene av en studentundersøkelsen utforsker og diskuterer vi hvordan studenter fra forskjellige studieprogrammer og på forskjellige campuser ved NTNU Trondheim opplever steder for faglig identitet og tilhørighet.

css.php