Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /home/patricwa/public_html/wp-content/plugins/kadence-importer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128
May 2018

De skulte sidene ved dagens utdanningssystem og det ideelle samfunnet i fremtiden

– Rettferdighet og likeverd – Ingen karaktersystem – Selvstendig tenkning – Frivilje og motivasjon – Utvikling av barnets innfødte krefter Fra tidligere av har vi lært at utdanningssystemets hovedrolle er å opprettholde sosial kontroll og hjelpe med individets sosialisering. Det tradisjonelle skolesystemet er også preget av manipulering, konkurranse og tvangslæring. Read more…

Utopi

Sosial Klasse. I en perfekt verden er det lite eller ingen klasseforskjeller mellom folk. Alle starter med en tilnærmet lik sosial status som utgangspunkt, og alle har tilgang på dette utgangspunktet. Likestilling. I en perfekt verden er det full likestilling. Økonomi. I en perfekt verden har fokuset beveget seg vekk Read more…

css.php